Önkormányzati ingatlanok bérbeadása

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (5 év) bérbeadásra meghirdeti a

Sajószentpéter, Somogyi B. u. 9/A. sz. alatti 1699 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló 1402 m2 hasznos alapterületű helyiségből 412 m2 nagyságú ingatlanrészt részben vagy egészben

A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2021.február 5. 1200 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

(A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni.)

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot.
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát.
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 • Nyilatkozatot, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn.
 • Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

Az ingatlan induló bérleti díja: 500 Ft/m2/hó.

Az ingatlanban – szeszesital-kimérés, forgalmazás és szerencsejáték üzemeltetés kivételével – bármilyen kereskedelmi és szolgáltató tevékenység végezhető. Az ingatlanban folytatott tevékenységhez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot.

Licitlépcső 100 Ft/m2/hó.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

A helyiség bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon.

A licittárgyalás ideje: 2021. február 9. 1000 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A licittárgyaláson résztvevőknek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén a licittárgyalás megkezdése előtt a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 35.§ (5) bekezdése alapján 500 Ft/m2 szerződéskötési biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A szerződéskötési biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követően visszafizetésre kerül.

Továbbá a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (4)-(5) bekezdése alapján a bérbe adott helyiségek estén a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti szerződés aláírásakor érvényes havi bérleti díj összegének kétszeres mértékű óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék a bérleti díjba nem számít be.

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

Sajószentpéter, 2021.január 22.

Polgármesteri Hivatal

 

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (5 év) bérbeadásra meghirdeti a

Sajószentpéter, Kossuth Lajos u. 149. sz. alatti 1845 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló 49 m2 alapterületű helyiséget.

A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2021. február 5. 1200 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

(A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni.)

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot.
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát.
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 • Nyilatkozatot, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn.
 • Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

Az ingatlan induló bérleti díja: 93.152.- Ft/hó.

Az ingatlanban – szeszesital-kimérés, forgalmazás és szerencsejáték üzemeltetés kivételével – bármilyen kereskedelmi és szolgáltató tevékenység végezhető. Az ingatlanban folytatott tevékenységhez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot.

Licitlépcső 1.000.- Ft.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

A helyiség bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon.

A licittárgyalás ideje: 2021.február 8. 900 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A licittárgyaláson résztvevőknek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén a licittárgyalás megkezdése előtt a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 35.§ (5) bekezdése alapján a bérlemény bérleti díjának induló licitösszegével egyező  szerződéskötési biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A szerződéskötési biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követően visszafizetésre kerül.

Továbbá a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (4)-(5) bekezdése alapján a bérbe adott helyiségek estén a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti szerződés aláírásakor érvényes havi bérleti díj összegének kétszeres mértékű óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék a bérleti díjba nem számít be.

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Sajószentpéter, 2021. január 22.

Polgármesteri Hivatal

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (2021. március 15. – 2021. november 15.) bérbeadásra meghirdeti a

 

Sajószentpéteri Városgondnokság üzemeltetésében lévő Glass Park területén az 1755/5 hrsz. alatt található 19,67 m2 alapterületű büfé konténert az előtte lévő fedett terület használatával.

A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2021. február 5. 12.00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

(A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni.)

 A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
 • Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

A büfé konténer adottságainak ismertetése:

A konténer hasznos alapterülete 19,67 m2, 1 árusító térből, 1 tárolóból, 1 mosdóból és 1 előtérből áll.

A büfé konténer víz és villany ellátottsággal rendelkezik. A helyiségek pvc-vel burkoltak.

A büfé konténer induló bérleti díja:

 1. időszak: március 15.- május 15.                                 1.000.-Ft/nap
 2. időszak: május 16.- augusztus 31.                              1.300.-Ft/nap
 3. időszak: szeptember 1.-november 15.                           750.-Ft/nap

Licitlépcső:                                                          50.-Ft egységesen minden időszakra

 

Rendezvények (városi, céges stb.)

esetén az egyedi díj:

1-50 fő között                                                      5.200.- Ft/nap

51-100 fő között                                                  10.000.- Ft/ nap

100 fő felett                                                         15.000.- Ft/nap

Licitlépcső:                                                          500 Ft egységesen minden időszakra

 

A bérlő kötelessége a bérleti díjon felül a közüzemi díjak megfizetése, valamint a büfé

konténer berendezése és naptári naponként minimum 4 óra nyitva tartási idő biztosítása.

A büfé konténerben szeszesital árusítás az alábbiak szerint folytatható:

 • rendezvények idején kívül kizárólag sör
 • rendezvények idején sör és bor árusítható.

Az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

A három nyitva tartási időszakra vonatkozóan nincs lehetőség részajánlattételre.

A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű napi bérleti díjra tesz ajánlatot.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.

A helyiség megtekinthető előre egyeztetett időpontban.

A helyiség bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon. 

A licittárgyalás ideje: 2021. február 8. 1400 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A licittárgyaláson résztvevőknek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén a licittárgyalás megkezdése előtt a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 35.§ (5) bekezdése alapján (az 1. időszakra vonatkozó induló napi bérleti díj 30 napra jutó összeget) 30.000- Ft pályázati biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A pályázati biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követően visszafizetésre kerül.

Továbbá a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 34. § (4)-(5) bekezdése alapján a bérbe adott helyiségek esetén a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti szerződés aláírásakor érvényes adott időszakra vonatkozó bérleti díj 60 napra jutó összegű óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék a bérleti díjba nem számít be.

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

Sajószentpéter, 2021.január 22.

Polgármesteri Hivatal