Pályázat Glass Park területén található büfé bérbeadására!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (2021. március 15. – 2021. november 15.) bérbeadásra meghirdeti a

Sajószentpéteri Városgondnokság üzemeltetésében lévő Glass Park területén az 1755/5 hrsz. alatt található 19,67 m2 alapterületű büfé konténert az előtte lévő fedett terület használatával.
A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2021. március 26. 12.00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.
(A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni.)

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– A 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
– A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
– Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
– Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
– Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

A büfé konténer adottságainak ismertetése:
A konténer hasznos alapterülete 19,67 m2, 1 árusító térből, 1 tárolóból, 1 mosdóból és 1 előtérből áll.
A büfé konténer víz és villany ellátottsággal rendelkezik. A helyiségek pvc-vel burkoltak.

A büfé konténer induló bérleti díja:

1. időszak: március 15.- május 15. 1.000.-Ft/nap
2. időszak: május 16.- augusztus 31. 1.300.-Ft/nap
3. időszak: szeptember 1.-november 15. 750.-Ft/nap

Licitlépcső: 50.-Ft egységesen minden időszakra

Rendezvények (városi, céges stb.)
esetén az egyedi díj:
1-50 fő között 5.200.- Ft/nap
51-100 fő között 10.000.- Ft/ nap
100 fő felett 15.000.- Ft/nap

Licitlépcső: 500 Ft egységesen minden időszakra

A bérlő kötelessége a bérleti díjon felül a közüzemi díjak megfizetése, valamint a büfé
konténer berendezése és naptári naponként minimum 4 óra nyitva tartási idő biztosítása.
A büfé konténerben szeszesital árusítás az alábbiak szerint folytatható:
– rendezvények idején kívül kizárólag sör
– rendezvények idején sör és bor árusítható.

Az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.
A három nyitva tartási időszakra vonatkozóan nincs lehetőség részajánlattételre.
A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű napi bérleti díjra tesz ajánlatot.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.
A helyiség megtekinthető előre egyeztetett időpontban.
A helyiség bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon.

A licittárgyalás ideje: 2021. március 29. 1300 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.
Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A licittárgyaláson résztvevőknek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén a licittárgyalás megkezdése előtt a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 35.§ (5) bekezdése alapján (az 1. időszakra vonatkozó induló napi bérleti díj 30 napra jutó összeget) 30.000- Ft pályázati biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A pályázati biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követően visszafizetésre kerül.
Továbbá a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 34. § (4)-(5) bekezdése alapján a bérbe adott helyiségek esetén a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti szerződés aláírásakor érvényes adott időszakra vonatkozó bérleti díj 60 napra jutó összegű óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék a bérleti díjba nem számít be.
A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

Sajószentpéter, 2021.március 12.

Polgármesteri Hivatal