Pályázat hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

hatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 14. pontja szerinti hatósági feladatkör I. vagy II. besorolási osztály.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati hivatalban a jegyző, továbbá a polgármester feladat- és hatásköreként meghatározott kommunális igazgatási, közösségi együttéléshez kapcsolódó igazgatási, környezet- és természetvédelmi igazgatási, továbbá növény- és állatvédelmi igazgatási feladatok – hatályos jogszabályok szerinti – ellátása.

Behajtási-, közterület-foglalási-, fakivágási engedélyek kiadása. Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárások lefolytatása, egyéb hatósági ügyek intézése. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása. Feladatkörébe tartozó statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése. Feladatkörét érintő bejelentések kivizsgálása, hatósági ellenőrzések lefolytatása és a szükséges intézkedések megtétele. Jegyzői hatáskörbe tartozó határidős feladatok végrehajtásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezései, valamint Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelete, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete és a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetem, főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
 • jó szintű konfliktus- és stressztűrő képesség, problémamegoldó készség,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság, szorgalom, pontos, precíz munkavégzés, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalomnak megfelelően,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelően, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, továbbításához,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-86. §-ai szerinti együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző nyújt, a 06-48/521-037-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I01/307-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző

vagy

 • Elektronikus úton Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző részére a jegyzo@sajoszentpeter.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • sajoszentpeter.hu – 2021. július 30.
 • Sajó Televízió – 2021. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan idejű kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajoszentpeter.hu honlapon szerezhet.