Pályázat ingatlan értékesítésére

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Újbánya telep 12/6. szám alatt található, 5022 hrsz-ú ingatlanának értékesítésére

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A pályázat célja:

Sajószentpéter, Újbánya telep 12/6. szám alatt található, 5022 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázati feltételek:

A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy az elővásárlási jog jogosultjainak nyilatkozatát, illetve a nyilatkozat megtételére vonatkozó határidőt követő 15 napon belül az adásvételi szerződést megköti.

A vevőnek az általa vállalt összeget a szerződéskötés időpontjáig kell megfizetnie.

Amennyiben a vevő a vételárat banki kölcsön útján kívánja kiegyenlíteni, a megfizetésére 60 nap áll rendelkezésére.

A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak az induló licit ár 10 %-át, 17.600.- Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett 17.600.-Ft összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Amennyiben a szerződést határidőben nem köti meg vagy eláll a nyertes ajánlattevő a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

A pályázat jellege:

A pályázati (licit)tárgyalás.

Az ingatlanra vonatkozó információk:

Sajószentpéter, Újbánya telep 12/6. szám alatti 5022 hrsz-ú ingatlan

 • Hasznos alapterülete:  39 m²
 • Besorolása: belterület
 • Kivett lakóház, udvar
 • Komfort nélküli, szoba, konyha, kamra
 • Az ingatlan felújításra szorul, az Önkormányzat kellékszavatosságot nem vállal.

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő nevét, címét
 • Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • a vételár teljesítésére,
 • az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
 • Az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. március 1. 12 00 óra

A  pályázat (licit) helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

2021.március 4.   1400 óra

A licit induló ára:

A kikiáltási ár bruttó  176.000.- Ft

A licitlépcső bruttó       1.000.- Ft

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címen, illetve a 48/521-037 117-es melléken kell jelezni a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A megtekintésre az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül, egy előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján, 5 millió Ft értékhatárt elérő vagy meghaladó, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Sajószentpéter, 2021. február 15.

Polgármesteri Hivatal

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a Sajószentpéter, Újbánya telep 12/6. szám alatt található, 5022 hrsz-ú ingatlanának értékesítésére

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A pályázat célja:

Sajószentpéter, Újbánya telep 12/6. szám alatt található, 5022 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázati feltételek:

A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy az elővásárlási jog jogosultjainak nyilatkozatát, illetve a nyilatkozat megtételére vonatkozó határidőt követő 15 napon belül az adásvételi szerződést megköti.

A vevőnek az általa vállalt összeget a szerződéskötés időpontjáig kell megfizetnie.

Amennyiben a vevő a vételárat banki kölcsön útján kívánja kiegyenlíteni, a megfizetésére 60 nap áll rendelkezésére.

A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 32/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak az induló licit ár 10 %-át, 17.600.- Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett 17.600.-Ft összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Amennyiben a szerződést határidőben nem köti meg vagy eláll a nyertes ajánlattevő a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt Sajószentpéter Városi Önkormányzat, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki. 

A pályázat jellege:

A pályázati (licit)tárgyalás.

Az ingatlanra vonatkozó információk:

Sajószentpéter, Újbánya telep 12/6. szám alatti 5022 hrsz-ú ingatlan

 • Hasznos alapterülete:  39 m²
 • Besorolása: belterület
 • Kivett lakóház, udvar
 • Komfort nélküli, szoba, konyha, kamra
 • Az ingatlan felújításra szorul, az Önkormányzat kellékszavatosságot nem vállal.

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattevő nevét, címét
 • Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • a vételár teljesítésére,
 • az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
 • Az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. március 1. 12 00 óra

A  pályázat (licit) helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

2021.március 4.   1400 óra 

A licit induló ára:

A kikiáltási ár bruttó  176.000.- Ft

A licitlépcső bruttó       1.000.- Ft 

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címen, illetve a 48/521-037 117-es melléken kell jelezni a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A megtekintésre az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül, egy előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján, 5 millió Ft értékhatárt elérő vagy meghaladó, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Sajószentpéter, 2021. február 15.

Polgármesteri Hivatal

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

 • Központi Segélyhívó: 112
 • Rendőrség: 107
  Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
 • Mentők: 104
 • Tűzoltók: 105
 • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör