Pályázat Játszóház és étterem bérbeadására!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (5 év) bérbeadásra meghirdeti a

Sajószentpéteri Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Sajószentpéter Harica u. 1/A. sz. alatti Játszóház és Étterem nem lakás céljára szolgáló helyiségeit.

A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2021. szeptember 17. 11:00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

(A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni.) 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • A 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
  • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
  • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
  • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
  • Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

A Játszóház és Étterem adottságainak ismertetése:

A Játszóház hasznos alapterülete 146,35 m2, amely 1 gyermek mosdóból, 1 öltöztetőből, 2 szertárból, 1 szerviz helyiségből és 1 játszóházból áll.

Az Étterem hasznos alapterülete 108,16 m2, amely 1 büfé fogyasztó térből, 1 tárolóból, 1 büfé konyhából, 1 konyha közlekedőből, 1 előtérből, 2 raktárból, 1 hulladéktárolóból, 1 öltözőből, 1 fürdőből áll.

A helyiségek kiválóan alkalmasak rendezvények lebonyolítására.

A helyiségek bérbeadása együttesen történik.

A helyiségek együttes induló bérleti díja: 660.- Ft/m2/hó

Licitlépcső: 50.- Ft

A bérlő kötelessége a bérleti díjon felül a közüzemi díjak megfizetése.

Az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.

A helyiségek bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon.

A licittárgyalás ideje: 2021. szeptember 22. 1000 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

Sajószentpéter, Kálvin tér 4.