Pályázat közterület-felügyelő munkakör betöltésére!

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 30. pontja szerinti közterület-felügyelői feladatkör I., illetve II. besorolási osztály.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. A köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, a közbiztonság és közrend, az önkormányzati vagyon valamint a közterület, az épített és természeti környezet védelmében való közreműködés. Az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában való közreműködés. Közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése, szankcionálása. Együttműködés a helyi rendőrség és polgárőrség szervezeteivel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelete, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete és a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetem, főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés; közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés vagy középiskolai végzettség és közterület -felügyelői vizsga.
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közterület-felügyelői munkakörben szerzett gyakorlat, tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
 • “B” kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:

 • egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgán való megfelelés,
 • jó szintű konfliktus- és stressztűrő képesség,
 • önálló munkavégzésre való alkalmasság, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak megfelelő önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelően, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez, továbbításához,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-86. §-ai szerinti együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző nyújt, a 06-48/521-037-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I01/265-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

vagy

 • elektronikus úton Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző részére a jegyzo@sajoszentpeter.hu
  email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.sajoszentpeter.hu – 2021. május 15.
 • Sajó Televízió – 2021. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan idejű kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajoszentpeter.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 15.

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

 • Központi Segélyhívó: 112
 • Rendőrség: 107
  Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
 • Mentők: 104
 • Tűzoltók: 105
 • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör