Pályázat önkormányzati ingatlan bérbeadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (5 év) bérbeadásra nyílt pályázatot hirdet a

Sajószentpéter, belterület 5020 hrsz-ú ingatlant bérbeadásra kijelöli.

A pályázati ajánlatot zárt borítékban legkésőbb 2021. május 17. 1200 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

(A határidőn túl érkezett pályázatot nem tudjuk elfogadni.) 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó nevét és címét
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
 • Nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

Az ingatlanra és kezelésére vonatkozó információk:

Sajószentpéter, 5020 hrsz-ú ingatlan

 • Ingatlan megnevezése: Kivett beépítetlen terület
 • Teljes területe: 1931 m2
 • Tulajdoni hányad:1/1
 • A terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál, a területen ilyen tevékenység végzésére telephely létesíthető.

Beépítési szabályok:

 • övezeti besorolása GKSZ (gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület)
 • beépíthető a telek 50%-a
 • legnagyobb épület magasság 30m

 

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs. A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetését vállalja.

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

A bérbeadással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon. 

A licittárgyalás ideje: 2021. május 18. 900 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A licit induló ára:

A kikiáltási ár: bruttó 45.000.-Ft/hó

Licitlépcső: bruttó 1.000.-Ft

A licittárgyaláson résztvevőknek a licittárgyalás megkezdése előtt a 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 12.§ (7) bekezdése alapján a licit induló összegével megegyező összeget pályázati biztosítékként a helyszínen letétbe kell helyezni. A pályázati biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követően visszafizetésre kerül.

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

Sajószentpéter, 2021. május 10.

Polgármesteri Hivatal