Pályázat önkormányzati ingatlanok bérbeadására

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (5 év) bérbeadásra meghirdeti a

Sajószentpéter, Somogyi B. u. 9/A. sz. alatti 1699 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló 1402 m2 hasznos alapterületű helyiségből 412 m2 nagyságú ingatlanrészt részben vagy egészben

A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2021.június 4. 1200 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

(A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni.)

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot.
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát.
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 • Nyilatkozatot, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn.
 • Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

Az ingatlan induló bérleti díja: 500 Ft/m2/hó.

Az ingatlanban – szeszesital-kimérés, forgalmazás és szerencsejáték üzemeltetés kivételével – bármilyen kereskedelmi és szolgáltató tevékenység végezhető. Az ingatlanban folytatott tevékenységhez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot.

Licitlépcső 100 Ft/m2/hó.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

A helyiség bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon. 

A licittárgyalás ideje: 2021.június 8. 1300 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A licittárgyaláson résztvevőknek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén a licittárgyalás megkezdése előtt a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 35.§ (5) bekezdése alapján 500 Ft/m2 szerződéskötési biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A szerződéskötési biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követően visszafizetésre kerül.

Továbbá a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (4)-(5) bekezdése alapján a bérbe adott helyiségek estén a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti szerződés aláírásakor érvényes havi bérleti díj összegének kétszeres mértékű óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék a bérleti díjba nem számít be.

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

Sajószentpéter, 2021. május 18.

Polgármesteri Hivatal

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (1 év) bérbeadásra nyílt pályázatot hirdet a

Sajószentpéter, belterület 959/2, 959/4, 982-989 hrsz-ú ingatlanokat bérbeadásra kijelöli.

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban legkésőbb 2021. június  4. 1200 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

(A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni.)

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó nevét és címét
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
 • Nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

Az ingatlanokra vonatkozó információk:

 

Hrsz. Ingatlan besorolása Ingatlan nagysága (m2) Induló licit összeg Ft/év
959/2 kivett töltés 1844 45.000.-
959/4 kivett töltés 7175 150.000.-
982 kivett beépítetlen terület 878 20.000.-
983 kivett lakóház udvar 1067 25.000.-
984 kivett lakóház udvar 394 9.000.-
985 kivett lakóház udvar 523 13.000.-
986 kivett közterület 852 21.000.-
987 kivett lakóház udvar 1621 40.000.-
988 kivett lakóház udvar 1440 36.000.-
989 kivett lakóház udvar 1026 25.000.-

 

Licitlépcső: 100.- Ft

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs. A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetését vállalja.

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

A bérbeadással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon. 

A licittárgyalás ideje: 2021. június 7. 1300 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A licittárgyaláson résztvevőknek a licittárgyalás megkezdése előtt a 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 12.§ (7) bekezdése alapján a licit induló összegével megegyező pályázati biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A pályázati biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követően visszafizetésre kerül.

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

Sajószentpéter, 2021.május 18.

Polgármesteri Hivatal

 

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

 • Központi Segélyhívó: 112
 • Rendőrség: 107
  Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
 • Mentők: 104
 • Tűzoltók: 105
 • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör