Pályázat önkormányzati ingatlanok bérbeadására!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (1 év) bérbeadásra
nyílt pályázatot hirdet a

Sajószentpéter, belterület 958 hrsz-ú ingatlan
haszonbérbeadására.

A pályázati ajánlatot zárt borítékban legkésőbb 2021. szeptember 14. 1200 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

(A határidőn túl érkezett pályázatot nem tudjuk elfogadni.)

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó nevét és címét
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
 • Nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

Az ingatlanra és kezelésére vonatkozó információk:

Sajószentpéter, 958 hrsz-ú ingatlan

 • Megnevezése: legelő
 • Teljes területe: 24571 m2
 • Tulajdoni hányad: 1/1
 • A 958 hrsz-ú legelő művelési ágú belterületi ingatlan haszonbérlője köteles a területet

évente minimum három alkalommal lekaszálni és folyamatos jókarbantartásról gondoskodni. A földhasználati jogosultság megszerzője a Földforgalmi törvényben rögzítetteket betartva köteles földhasználati kötelezettségének eleget tenni.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs. A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetését vállalja.

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

A bérbeadással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon. 

A licittárgyalás ideje: 2021. szeptember 16. 900 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A licit induló ára:

A kikiáltási ár: Bruttó 40.000.-Ft/év

Licitlépcső: bruttó 1.000.-Ft

A licittárgyaláson résztvevőknek a licittárgyalás megkezdése előtt a 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 12.§ (7) bekezdése alapján a 3 havi haszonbérleti díjának megfelelő összeget pályázati biztosítékként a helyszínen letétbe kell helyezni. A pályázati biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követően visszafizetésre kerül.

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (1 év) bérbeadásra nyílt pályázatot hirdet a

Sajószentpéter, belterület 959/2, 959/4, 982-989 hrsz-ú ingatlanokat bérbeadásra kijelöli.

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban legkésőbb 2021. szeptember 14. 1200 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

(A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni.) 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó nevét és címét
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
 • Nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.

Az ingatlanokra vonatkozó információk:

Hrsz. Ingatlan besorolása Ingatlan nagysága (m2) Induló licit összeg Ft/év
959/2 kivett töltés 1844 45.000.-
959/4 kivett töltés 7175 150.000.-
982 kivett beépítetlen terület 878 20.000.-
983 kivett lakóház udvar 1067 25.000.-
984 kivett lakóház udvar 394 9.000.-
985 kivett lakóház udvar 523 13.000.-
986 kivett közterület 852 21.000.-
987 kivett lakóház udvar 1621 40.000.-
988 kivett lakóház udvar 1440 36.000.-
989 kivett lakóház udvar 1026 25.000.-

 

Licitlépcső: 100.- Ft

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs. A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetését vállalja.

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

A bérbeadással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Pénzügyi és- Vagyongazdálkodási Osztályon személyesen (Sajószentpéter, Kálvin tér 4. H-P: 8.00-12.00-ig és Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00), vagy telefonon 48/521-037 számon. 

A licittárgyalás ideje: 2021. szeptember 15. 1400 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A licittárgyaláson résztvevőknek a licittárgyalás megkezdése előtt a 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 12.§ (7) bekezdése alapján a licit induló összegével megegyező pályázati biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A pályázati biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követően visszafizetésre kerül.

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

Sajószentpéter, 2021. augusztus 19.

Polgármesteri Hivatal