Pályázat önkormányzati ingatlanok értékesítésére

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet
a Sajószentpéter, Kandó Kálmán úton kialakított 6 darab garázstelek
(840/35, 840/36, 840/37, 840/38, 840/39, 840/40 hrsz.)
értékesítésére

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. 

A pályázat célja:

A Sajószentpéter, belterület 840/35, 840/36, 840/37, 840/38, 840/39, 840/40 hrsz-ú 6 darab garázstelek értékesítése. 

A pályázati feltételek:

A vételár megfizetésére és az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak az induló licitár 10 %-át 23.500.- Ft + ÁFA összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett 23.500.- Ft + ÁFA összegű pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba. Ha a nyertes pályázó saját hibájából a fenti határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti. Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

Az ingatlanokra és a beépítés feltételeire vonatkozó információk:

Sajószentpéter, 840/35, 840/36, 840/37, 840/38, 840/39, 840/40 hrsz-ú belterületi ingatlanok

 • Telkek területe: 21 m2/db
 • Megnevezésük: „kivett udvar”
 • A 840/35, 840/36, 840/37, 840/38, 840/39, 840/40 hrsz.-ú garázstelkek beépítését önálló épületként, de egységes építészeti arculattal (anyaghasználat, garázskapuk mérete-anyaga, színezés) kell megoldani, amely követelmény miatt a garázscsoport tervezését és engedélyeztetését egységként kell kezelni. A tervezés fázisában a városi főépítész szakvéleményét be kell szerezni.

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő Földhivatali bejegyzés után 15 nap.

Pályázat benyújtásának határideje:

 1. augusztus 19. 1200 óra

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét

Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • a vételár teljesítésére,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül. 

A  licittárgyalás helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

 1. augusztus 25. 1000 óra

A licit induló ára:

A kikiáltási ár:  235.000.- Ft +ÁFA/ingatlan

A licitlépcső:     5.000.- Ft/ingatlan

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlan megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet
Sajószentpéter, külterület 0111/30 hrsz-ú „szőlő”

értékesítésére

Pályázat kiíró szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat, 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A pályázat célja:

Sajószentpéter, külterület 0111/30 hrsz-ú, „szőlő” művelési ágú ingatlan értékesítése.

A pályázati feltételek:

A terület tulajdonjogának megszerzésére, így különösen a földtulajdon megszerzésére jogosultak körére, a birtokban tartható összes föld mértékére, az elővásárlásra való jogosultságra és annak gyakorlására, valamint a szerződéskötésre vonatkozóan a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egyéb pályázati feltételekre vonatkozóan az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet előírásai alkalmazandók.

Szerződéskötés:

A pályázat nyertese vállalja az adás-vételi szerződés megkötését a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül. A nyertes pályázó eleget tesz a Földforgalmi törvény 21.§-a és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.évi CCXII. törvény 17.§-a szerinti előírásoknak. A Földforgalmi törvény 36.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a tulajdonjog átruházáshoz nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása.

A pályázati biztosíték kikötése:

A pályázónak a pályázattal érintett ingatlan kikiáltási ára 10 %-ának megfelelő összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie, és a befizetést bizonylattal igazolnia kell a pályázati tárgyaláson. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összegét az Önkormányzat a licittárgyalást követő 8 napon belül visszafizeti. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Ha a nyertes pályázó saját hibájából a fenti határidőn belül nem köti meg a szerződést, úgy a befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti Amennyiben a szerződést határidőben nem köti meg vagy eláll a nyertes ajánlattevő a szerződéstől, a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt a pályázat kiírója, mint szerződés meghiúsulása esetére járó kötbért köti ki.

A pályázat jellege:

A pályázati (licit) tárgyalás.

A külterület 0111/30 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó információk:

 • Terület: 6759 m2
 • Művelési ág: szőlő
 • AK érték: 23,52
 • Bruttó forgalmi érték: 431.000.- Ft

Birtokbaadás időpontja:

A teljes vételár megfizetését követő Földhivatali bejegyzés után 15 nap.

Pályázat benyújtásának határideje:

2021.augusztus 19. 12:00 óra

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Az ajánlattevő nevét, címét

Az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
 • az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére,
 • azon ingatlan megjelölését, melyre vonatkozóan pályázni kíván,
 • az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és intézményei felé nem áll fenn tartozása,
 • nem természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül és nem nyilvánosan működő részvénytársaság.
 • arról, hogy a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 10. § és 11. § alapján jogosult a föld tulajdonjogát megszerezni
 • arról, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 13.-14.§. illetve 15. §-ban foglalt kötelezettségek teljesítését az adás-vételi szerződésbe foglalva vállalja.

A  licittárgyalás helye, időpontja:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

 1. augusztus 26. 1100 óra 

A licit induló ára:

A kikiáltási ár a bruttó forgalmi érték 431.000.- Ft.

A licitlépcső:      100.-Ft

A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja:

Az ingatlanok megtekintésére vonatkozó igényeket – időpont egyeztetés céljából – a Sajószentpéter Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjéhez címzett levélben (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) vagy elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu email címre írásban kell benyújtani a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával.

Kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Sajószentpéter, 2021.augusztus 4.

Polgármesteri Hivatal

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

 • Központi Segélyhívó: 112
 • Rendőrség: 107
  Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
 • Mentők: 104
 • Tűzoltók: 105
 • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör