Pályázat városi piac üzlethelyiségeinek kiadásáról

Európai Uniós projekt keretében

új piac épül Sajószentpéter belvárosában, az épületben még két szabad üzlethelyiség kiadó!

A pályázatról bővebben olvashat az alábbi linken: Városi Piac 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozott idejű (5 év) bérbeadásra meghirdeti a

TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00054 „Városi piac kialakítása Sajószentpéteren” című projekt keretében

Sajószentpéter, Kossuth Lajos utca 1817/2 hrsz. alatt tervezett ingatlanon kialakításra kerülő bérleményeket.

A pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban legkésőbb 2021. október 6. 12:00 óráig kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályára benyújtani.

(A határidőn túl érkezett pályázatokat nem tudjuk elfogadni.)

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • A 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szerinti kitöltött pályázati adatlapot
 • A tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, vagy kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a szükséges engedélyt az üzlethelyiség megnyitásának időpontjáig megszerzi.
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 • Nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat és intézményei felé semmiféle tartozása nem áll fenn
 • Társas vállalkozás esetén nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § szerint átlátható szervezetnek minősül.
 • Azon ingatlan megjelölését, melyre vonatkozóan pályázni kíván.

A Városi Piac várható megnyitása: 2022. II. negyedév

Az üzlethelyiségek bérleti jogára Sajószentpéteren és 40 km-es körzetében működő gazdasági társaság/egyéni vállalkozó/őstermelő (azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-és kisvállalkozásnak minősülnek) nyújthatja be pályázatát, amely pályázó vállalja, hogy Sajószentpéteren és 40 km-es körzetében működő gazdaságból származó mezőgazdasági-, élelmiszeripari-,  illetve egyéb helyi terméket is értékesít vagy ilyen terméket is felhasznál az értékesített termék előállításához majd az üzlethelyiségben.

A 4 db kialakításra kerülő üzlethelyiség ismertetése:

 

 1. üzlet
50 m2
 1. üzlet
kiadva
 1. üzlet
kiadva
 1. üzlet
49 m2

 

A licit induló bérleti díja: 1.800.-Ft/m2/hó

Licitlépcső:                        100.-Ft

A nyertes pályázó (bérlő) által folytatni kívánt tevékenység – a lehetőségekhez mérten – az üzlethelyiségek kialakításánál figyelembevételre kerül. A helyiségek berendezése a bérlő feladata.

A bérlő kötelessége a bérleti díjon felül a közüzemi díjak megfizetése, valamint az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése.

A licittárgyalás nyertese az a résztvevő, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tesz ajánlatot.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben és tartalommal benyújtotta, az önkormányzattal szemben adó-, közüzemi és egyéb tartozása nincs, valamint a szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt az Önkormányzat részére megfizette.

A helyiségek bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető elektronikus levélben a vagyongazd@sajoszentpeter.hu e-mail címen, illetve a 48/521-037-es telefonszámon.

A licittárgyalás ideje: 2021. október 7.  900 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme.

Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

A licittárgyalás előtt egyeztetett időpontban az elkészült látványtervek megtekinthetőek.

A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a licittárgyalást követő 15 napon belül előszerződést köt az Önkormányzattal.

A licittárgyaláson résztvevőknek a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén a licittárgyalás megkezdése előtt a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 35.§ (5) bekezdése alapján az adott üzlet induló bérleti díjával megegyező összegű pályázati biztosítékot a helyszínen letétbe kell helyezni. A pályázati biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a bérleti díjba beszámít, nem nyertes pályázók részére a licittárgyalást követően visszafizetésre kerül.

Ha a nyertes pályázó a licittárgyalást követő 15 napon belül nem köti meg az előszerződést, illetve a piac megnyitásának időpontjáig a bérleti szerződést, úgy a befizetett pályázati biztosíték összegét elveszíti.

Továbbá a 12/2019. (V.28.) önkormányzati rendelet 34. § (4)-(5) bekezdése alapján a bérbe adott helyiségek esetén a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérleti szerződés aláírásakor érvényes havi bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű óvadék megfizetése szükséges. Az óvadék a bérleti díjba nem számít be.

A versenytárgyalás 1 pályázó részvétele esetén is eredményesnek nyilvánítható.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a licittárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa.

Sajószentpéter, 2021. szeptember 17.

Polgármesteri Hivatal

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

 • Központi Segélyhívó: 112
 • Rendőrség: 107
  Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
 • Mentők: 104
 • Tűzoltók: 105
 • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör