Pályázati hirdetmény háziorvosi feladat ellátására

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Munkahely és munkakör megnevezése:

Sajószentpéter VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területén háziorvosi feladatok ellátása

Ellátandó feladat:

 • a 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,
 • területi ellátási kötelezettséggel, kártyaszám: 1270, a körzet lakosságszáma: 1567 fő.
 • egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
 • az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint.

Munkavégzés helye:

3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. szám alatti önkormányzati tulajdonú Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézményben a VI. számú felnőtt körzet rendelője.

Pályázati feltételek:

 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte, valamint
 • a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételek igazolása,
 • cselekvőképesség,
 • a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.

Csatolandó dokumentumok:

 • jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
 • képesítést igazoló okiratok másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, illetve a hatósági erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata,
 • orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
 • Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
 • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: Az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálásáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.

A feladat-ellátási szerződés tervezetét Sajószentpéter Város Jegyzője a pályázatok elbírálását megelőzően a pályázók rendelkezésére bocsátja.

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, felmerült költség megtérítését.

Az álláshely betöltésének időpontja: vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, munkaszerződés esetén a kinevezést követően.

A feladat ellátásának időtartama és az egyéb feltételek biztosítása:

Vállalkozási formában történő feladat-ellátás esetén Sajószentpéter Városi Önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt. Alkalmazottként történő feladat-ellátás esetén határozatlan időre szóló munkaszerződés keretében 3 hónap próbaidő kikötésével.

A feladat-ellátáshoz szükséges orvosi rendelőt az Önkormányzat bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül biztosítja.

Pályázat benyújtása:

Postai úton vagy személyesen Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. címre zárt borítékban – „Háziorvosi pályázat a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására” – megjelöléssel megküldve.

További információ kérhető:

Sajószentpéter Város Polgármesterétől és Jegyzőjétől

telefonszám: 48/521-037

A pályázat közzétételének helye:

Egészségügyi Közlöny

Sajószentpéter város honlapja

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

 • Központi Segélyhívó: 112
 • Rendőrség: 107
  Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
 • Mentők: 104
 • Tűzoltók: 105
 • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör