Pályázati hirdetmény járóbeteg szakellátás szakorvosi feladatainak ellátására

A Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény (3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.) járóbeteg szakellátásának működtetése érdekében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) alapján részmunkaidős orvosi álláshelyet hirdet az alábbi szakorvosi munkakörök betöltésére és szakorvosi óraszámok működtetésére:

Szakmakód    Szakma megnevezése  Heti szakorvosi óraszám
0100 belgyógyászat 10
0400 szülészet-nőgyógyászat 30
0600 fül-orr-gégegyógyászat 4
0700 szemészet 10
0900 neurológia 8
1100 urológia 4
1400 reumatológia 10
5301 teljes körű ultrahang-diagnosztika           7

A munkavégzés helye:

Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény (3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.) járóbeteg szakellátása

Ellátandó feladat:

Az intézmény járóbeteg szakellátásában való részvétel a munkaköri leírásban foglaltak alapján, a szakirányú képesítésnek megfelelő szakorvosi tevékenység végzése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók

Jelentkezési feltételek:

 • orvosi diploma és az ellátandó szakma szerinti szakorvosi szakvizsga,
 • magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A jelentkezés részeként benyújtandó dokumentumok:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatban,
 • működési nyilvántartás igazolása,
 • nyilatkozat a büntetlen előéletről (a három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet tanúsító erkölcsi bizonyítványt felvétel esetén kell benyújtani),
 • beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják.

A pályázat benyújtásának határideje:

Az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálása:

A kinevezésről a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény vezetője dönt a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a megfelelő pályázatot benyújtókkal történő személyes konzultációt követően.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, felmerült költség megtérítését.

Az álláshely betöltésének időpontja:

Megegyezés szerint, de leghamarabb 2021. november 15. napjától határozatlan időre szóló munkaszerződés keretében 3 hónap próbaidő kikötésével.

Pályázat benyújtása:

Postai úton vagy személyesen Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. címre zárt borítékban – „Járóbeteg szakellátás Sajószentpéter” – megjelöléssel megküldve.

További információ kérhető:

Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény vezetőjétől

telefonszám: 48/521-068

A pályázat közzétételének helye:

Egészségügyi Közlöny

Sajószentpéter város honlapja

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

 • Központi Segélyhívó: 112
 • Rendőrség: 107
  Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
 • Mentők: 104
 • Tűzoltók: 105
 • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör