Polgármesteri tájékoztató a védekezési alaphoz történt csatlakozásról

A 2020. április 10. napján létrehozott Sajószentpéter Városi Védekezési Alapot felajánlásaikkal támogatták:

Dr. Faragó Péter polgármester – 300.000,- Ft
Pasiczki Csaba alpolgármester – 200.000,- Ft
Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző – 200.000,- Ft
Dr. Balogh Zoltán aljegyző – 150.000,- Ft
Bodroghy-Szabó Balázs osztályvezető – 100.000,- Ft
Kolossay Anett osztályvezető – 100.000,- Ft
Simon László osztályvezető – 100.000,- Ft
Dr. Szemán Ilona – 100.000,- Ft
Miskolci 10. Sz. Ügyvédi Iroda – 200.000,- Ft
Aleva Mihályné intézményvezető – 50.000,- Ft
Antal Anita igazgató – 50.000,- Ft
Liptákné Balogh Beatrix igazgatóhelyettes – 50.000,- Ft
Miklósné Tóth Erzsébet intézményvezető – 50.000,- Ft
Csorba Csaba igazgató – 50.000,- Ft
Sulyok Barnabás ügyvezető – 50.000,- Ft

A veszélyhelyzet megszüntetéséig a képviselői tiszteletdíj havi összegének 50 %-a:

Molnár Krisztina – bizottsági elnök
Deák László – bizottsági elnök
Geregúr József – bizottsági elnök
Bárdos Tamás – képviselő
Kamasinszki János – képviselő
Kelemen Sándor – képviselő
Kocsi Tibor – képviselő
Kovács Mihály – képviselő
Nagy Imre – képviselő
Pálkovács Viktória – képviselő

A Városi Védekezési Alapba érkezett további felajánlások:

Gyúró és Társa Kft. – 200 db maszk
Buzgáné Sztollár Ágnes – 10.000,- Ft
Bertáné Eszlári Zsuzsanna – 1.000,- Ft
Rudolf András Imréné – 50.000,- Ft
File Tamás József – 500.000,- Ft
Kiszel Katalin – 10.000,- Ft
Projektiroda és CLLD munkaszervezet dolgozóinak felajánlása – 60.000,- Ft
Nagy László – 5.000,- Ft
Füleki Tímea Mária – 50.950,- Ft
Péter András – 10.000,- Ft
Tóthné Dr. Major Ágnes Gizella – 100.000,- Ft
Fövenyessy Pálné – 10.000,- Ft
Zakar Ferencné – 10.000,- Ft
Éles Emőke – 15.000,- Ft
Gadóczi Józsefné – 25.950,- Ft
Hadházi Ágnes – tisztító és fertőtlenítő szerek
DOBE PATIKA GYÓGYSZERKER Bt. – 200.000,- Ft
EUCRASIA Gyermekgyógyászati és Szolgáltató Bt. – 100.000,- Ft
“Szent Péter” Közhasznú Alapítvány – 20.000,- Ft
Névtelen adományozó – 20.000,- Ft
Kozák Jánosné – 6.000,- Ft
Gy Nagy Antal – 50.000,- Ft

Köszönjük mindazoknak, akik támogatásaikkal segítik önkormányzatunkat a járvány elleni védekezésben.

Védekezései feladataink ellátásához felajánlásaikat 12046102-00196800-07400007 számlaszámra történő átutalással tehetik meg.

A védekezési alap felhasználásáról folyamatosan tájékoztatást adunk.

Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!

Sajószentpéter, 2020. május 19.

Dr. Faragó Péter
polgármester