Sajószentpéter Város polgármesterének 22/2020.(IV.3) határozata a Sajószentpéter, Vörösmarty u. 1. szám alatti, belterület 902 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos döntés meghozataláról!