Sajószentpéter Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§ (3) bekezdés bb) pontja, valamint Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom a tisztelt lakosságot és partnereket hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat partnerségi véleményezésre bocsájtja a településrendezési eszközök alábbi módosításait:
Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2018. (IV.26.) határozatával döntött a Helyi Építési Szabályzat/ Szabályozási terv módosításáról.
A szabályozás változással érintett területek a Somogyi Béla utca 6-8. szám alatti ingatlanok, ahol jelenleg a Szent István Királyról Nevezett Római Katolikus Plébánia kápolnája és karitász helyisége üzemel. Az egyház az épületek bontása után a jelenlegi funkciók elhelyezésére méltóbb új épületeket szeretne építeni, melyek építészeti kialakítása csak a javasolt szabályozásváltozással valósítható meg.
A javasolt szabályozással a telek beépíthetősége 30%-ról 40%-ra, a legkisebb zöldfelületi fedettség 50%-ról 30%-ra, a legnagyobb épületmagasság 5 m-ről 9 m-re változik.

Az érintett területek a következők:

HRSZ Jelenleg hatályos szabályozás Javasolt szabályozás
1692 Lke 03542 Vt 00665
1694 Lke 03542 Vt 00665

Az eljárás jelenleg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz fázisnál tart. A hatályos szabályozási tervet, valamint a változtatási szándékokat az önkormányzat honlapján, továbbá közterületi hirdetőtábláján tekinthetik meg.

Az eljárás dokumentumaival kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a lakossági fórum időpontjától számított 8 napon belül adhatják meg írásban a polgármesternek címezve, vagy elektronikus levélben a titkarsag@sajoszentpeter.hu e-mail címre.

Észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon szóban is, mely

  1. május 7. napján 16:00-kor

kerül megtartásra

a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpontban.

 

Sajószentpéter, 2018. április 27.

Dr. Faragó Péter
polgármester sk.