Tájékoztatás szünidei étkeztetésről!

Tisztelt Szülő, Törvényes képviselő!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C. §-a, valamint a 12/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet 1. § d) pontja, a 2. § (2)-(3) bekezdése, valamint a 3. §-a alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a 2020/2021. nevelési évben, tanévben a nyári tanítási szünet időtartama alatti munkanapokon

 június 21. – 2021. augusztus 19. között (44 munkanapon)

a szülő/törvényes képviselő kérelmére ingyenesen – ebédjegy ellenében – napi egyszeri déli meleg főétkezést biztosít a sajószentpéteri állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező

hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű

gyermekek részére.

A szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálni kell, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e. Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni.

A nyári szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon (nyilatkozat) igényelhető. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a nevelési, oktatási intézményekben, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.), valamint letölthető a www.sajoszentpeter.hu honlapról az önkormányzati portál/polgármesteri hivatal/nyomtatványok menüpont alatt. A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor, benyújtható, illetve módosítható. A nyilatkozatot gyermekenként külön – külön kell kitölteni.

A kérelem (mellékelt nyilatkozat) személyesen benyújtható az Igazgatási Osztály (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.) ügyfélszolgálatán a külön értesítésben megjelölt időpontokban vagy a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalba (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) is eljuttatható postai úton.

 A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a szünidei ingyenes gyermekétkeztetésre a fenti feltételek teljesülése esetén is csak akkor van lehetőség, ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama a nyári tanítási szünet időtartamára esik.

A jogosultság megállapításáról határozattal értesítjük a szülőt, törvényes képviselőt. Az ebédjegyet a határozattal együtt juttatjuk el a jogosultakhoz.

 A szülő, törvényes képviselő, illetve az általa megbízott személy a nyári szünidei gyermekétkeztetés alapján járó egyszeri meleg ebédet

ebédjegy ellenében

az érvényességi időszakában – munkanapokon

11.30 és 13.00 óra közötti időben

a Kristály Étteremben (3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.) veheti át.

 Felhívjuk továbbá a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy a gyermek intézményi étkeztetésének egyidejű igénybevétele nem lehetséges, a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésének kötelezettségét vonja maga után.

A tájékoztatóval kapcsolatos kérdésével a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához fordulhat a 06-48/521-039 telefonszámon.

A tájékoztató a jogosultak lakcímére/tartózkodási helyére eljuttatásra kerül.

Sajószentpéter, 2021. május 10.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina

 jegyző

 

 

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

  • Központi Segélyhívó: 112
  • Rendőrség: 107
    Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
  • Mentők: 104
  • Tűzoltók: 105
  • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör