TÁJÉKOZTATÓ 65 év felettiek egyszeri pénzbeli támogatásáról

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy idén decemberben is egyszeri támogatásban részesítjük a 65. életévüket betöltött sajószentpéteri lakosokat. A Képviselő-testület 2019. augusztusi ülésén döntött arról, hogy a támogatás összegét 6000 forintról 8000 forintra emeli. A támogatás összege idén már készpénzben kerül kifizetésre.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosított 19/A. §-a szerint egyszeri pénzbeli támogatás állapítható meg – a megélhetéssel kapcsolatos költségek csökkentéséhez – annak a személynek, aki

  • a tárgyév november 1. napjáig a 65. életévét betöltötte és
  • havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, jelenleg a 142. 500,-Ft-ot.

A támogatást a települési önkormányzat évente egy alkalommal, tárgyév december hónapjában készpénzben fizeti ki. A támogatás összege személyenként

8.000,-Ft.

A támogatásra való jogosultság az igénylő nyilatkozata és a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal által beszerzett adatok alapján kerül megállapításra.

A támogatás megállapításához szükséges kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, melyet az érintettekhez eljuttatunk, illetve beszerezhető a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.) A kérelmet kitöltve postai úton vagy személyesen az Igazgatási Osztályon lehet benyújtani

2019.november 15. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő! A beérkező igények feldolgozása folyamatos.

 

A támogatás kifizetéséről a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal legkésőbb 2019. december 16. napjáig gondoskodik.
A támogatás összege 2019. december 4-16. között személyesen vagy írásbeli meghatalmazással a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.szám) vehető át.

 

Sajószentpéter, 2019. szeptember 30.

Dr. Faragó Péter sk.
polgármester

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

  • Központi Segélyhívó: 112
  • Rendőrség: 107
    Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
  • Mentők: 104
  • Tűzoltók: 105
  • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör