Tájékoztató a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjének változásáról!

Intézményi hírek

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2020. április 21. napjáig hivatalból felveszi azon érintett gyermekeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

A szülő/gondviselő a beiratkozáshoz szükséges iratokat a gyermek első óvodai nevelési napján köteles bemutatni.

A www.sajoszentpeter.hu honlapról letölthető jelentkezési lap (letöltés)
Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda elérhetőségeire juttatható el:

elektronikus úton: speterovoda4@gmail.hu

postai úton: 3770 Sajószentpéter, Harica utca 3.

További információ telefonon – 48/345-039 – kérhető a 8.00-13.00 óra közötti időszakban.

 

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda