Tájékoztató a nyári szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat tájékoztatja az érintetteket, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 21/C.§-a és az 1/2011.(I.24.) önkormányzati rendelet 3/B.§ (1) bek. és (2) bekezdés a) pontja  alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a 2017/2018. nevelési évben, tanévben a nyári tanítási szünet időtartama alatt

 – 2018. június 18.  –  augusztus 17. közötti –

 45 munkanapon a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére az önkormányzat ingyenesen biztosít napi egyszeri déli meleg főétkezést a sajószentpéteri állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező

  • hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, valamint
  • a rendelkezésre álló pénzügyi keret mértékéig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő gyermekek részére.

 Az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálni kell, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e. Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni.

A nyári szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon (nyilatkozat) igényelhető. A nyilatkozat – a nyári szünidei étkeztetés alatt folyamatosan benyújtható.  A nyilatkozatot gyermekenként külön – külön kell kitölteni. 

A kérelmet (nyilatkozatot) a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni – postai úton – 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. szám alatti címre – vagy személyesen is leadható az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31- 33.) ügyfélfogadási időben. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a nevelési, oktatási intézményekben, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, valamint letölthető a www.sajoszentpeter.hu honlapról az önkormányzati portál/ polgármesteri hivatal/ nyomtatványok menüpont alatt.

A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a nyári szünidei ingyenes gyermekétkeztetésre a fenti feltételek teljesülése esetén is csak akkor van lehetőség, ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama a nyári tanítási szünet időtartamára esik.

A kérelem teljesítéséről határozattal értesítjük a szülőt vagy más törvényes képviselőt.

A szünidei gyermekétkeztetés ebédjegy ellenében vehető igénybe, melyet a határozattal együtt juttatunk el a jogosultak részére.

A szülő/ más törvényes képviselő az ebédjegyek érvényességének időszakában – munkanapokon – 11.30 és 13.00 óra közötti időben a Kristály Étterem felújítása miatt a

Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskolában

(3770 Sajószentpéter, Kossuth L. út 195.)

ebédjegyek ellenében veheti át az arra jogosult gyermeke napi egyszeri meleg ebédjét.

A gyermek részére biztosított étel elvitele a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára van biztosítva.

Felhívjuk továbbá a szülő/más törvényes képviselő figyelmét, hogy a gyermek intézményi étkeztetésének egyidejű igénybevétele nem lehetséges, valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésének kötelezettségét vonja maga után.

Fenti tájékoztatóval kapcsolatban kérdésével a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához fordulhat a 48/521-039 telefonszámon vagy személyesen Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. szám alatti címen.

 

Sajószentpéter, 2018. május 08.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina sk.

jegyző