TÁJÉKOZTATÓ A PARLAGFŰ – MENTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Jegyzője felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján:

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Az ingatlanok parlagfűvel való fertőzöttségét helyszíni ellenőrzés keretében hivatalból vagy bejelentés alapján, belterületen a Jegyző, külterületen az Edelényi Járási Földhivatal végzi. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. Azok a földhasználók, akik nem végezték el a kötelező védekezést tizenötezer és ötmillió forint közötti növényvédelmi bírság kiszabására is számíthatnak. A bírság kiszabására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jogosult.

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget.

A földhasználót nem kell értesíteni arról, hogy helyszíni ellenőrzés történik az ingatlanán, továbbá nem kell külön felszólítani a parlagfű – mentesítésre, mivel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a földhasználó köteles folyamatosan gondoskodni az ingatlana parlagfű-mentesen tartásáról a vegetáció során, függetlenül a hatóság erre irányuló intézkedésétől.

A lakosság a parlagfűvel fertőzött belterületi ingatlannal kapcsolatban bejelentést személyesen a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.), vagy a 06-48-345-806 telefonszámon teheti meg.

A külterületi ingatlanokkal kapcsolatos bejelentéseiket, az Edelényi Járási Földhivatalnál (3780 Edelény István király útja 52/A.) szíveskedjenek megtenni.

 

Kérem a Tisztelt Földhasználókat, hogy a parlagfű – mentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget!

 

Sajószentpéter, 2018.június 1.

 

Dr. Guláné Bacsó Krisztina sk
Jegyző