Tájékoztató a téli szünet időtartama alatti hideg élelmiszercsomag igénybevételéről

Tájékoztató a téli szünet időtartama alatti hideg élelmiszercsomag igénybevételéről

Tájékoztatom, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat a gyermekétkeztetésről szóló 22/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján a téli tanítási szünet időtartamára eső munkaszüneti napokon (2021. december 24., 25., 26.) a szülő/törvényes képviselő kérelmére hideg élelmiszer csomagot biztosít a sajószentpéteri lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező

  • 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek,
  • óvodai nevelésben részesülő és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő, hátrányos helyzetű gyermekek és
  • az óvodai nevelésben részesülő és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálni kell, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága az azt megállapító határozat alapján fennáll-e. Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni.

A hideg élelmiszercsomag a fent megjelölt időszakra formanyomtatványon (nyilatkozat) igényelhető az évközi téli szünet kezdete előtti időpontig. A nyilatkozatot gyermekenként külön – külön kell kitölteni!

A formanyomtatvány beszerezhető a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, valamint letölthető a www.sajoszentpeter.hu honlapról az önkormányzati portál/polgármesteri hivatal/nyomtatványok menüpont alatt. A kérelem (nyilatkozat) személyesen leadható az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.) vagy postai úton is benyújtható a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalba (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.).

A kérelem teljesítéséről határozattal értesítjük a szülőt/törvényes képviselőt. 

Felhívom a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésének kötelezettségét vonja maga után.

Fenti tájékoztatóval kapcsolatos kérdésével a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához fordulhat ügyfélfogadási időben a 06-48/521-039 telefonszámon vagy személyesen a 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. szám alatti címen.

 

Sajószentpéter, 2021. szeptember 15.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina sk.

jegyző