Tájékoztató a vállalkozások humánpolitikájának fejlesztésére irányuló ingyenes tanácsadási szolgáltatásokról

TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001
Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Tájékoztató
a vállalkozások humánpolitikájának fejlesztésére irányuló ingyenes tanácsadási szolgáltatásokról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal konzorciuma a megyei Paktum ( TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001 Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében című projekt) keretében egy olyan programot kíván megvalósítani, aminek köszönhetően a foglalkoztatási szint emelhető, a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (fiatalok, idősek, GYES-ről / GYED-ről visszatérők, tartósan munkanélküliek, romák stb.) esélyt kapnak arra, hogy munkához jussanak. A pályázati forrásból finanszírozott megyei foglalkoztatási együttműködés (paktum) a munkaerő-piaci szereplők közötti információátadás sikerében érdekelt, hiszen a fentebb megnevezett céljait csak így érheti el.
A program elsősorban a foglalkoztatáspolitika aktív eszközeit kívánja alkalmazni, emellett azonban új foglalkoztatási formák megismertetését, elterjesztését is támogatni kívánja. Ezek körébe tartozik a megyei Paktumnak azon célja, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a vállalkozások humánpolitikájának fejlesztését tanácsadási szolgáltatás nyújtásával segítse. A tanácsadás-sorozat tematikus csoportos és egyéni tanácsadási napok keretében valósul meg, összesen 32 alkalommal a 2017-2020 közötti időszakban.
Az érdeklődők számára olyan ismereteket kívánunk átadni, amelyek a vállalkozások humánpolitikájának fejlesztésén keresztül a munkakínálat bővítését, valamint a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását is segítik.
A tanácsadási napokon való részvétel ingyenes és minden, a megye területén működő, már létező vagy újonnan létrejövő vállalkozás és egyéb foglalkoztató (pl.: civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet, illetve az érdeklődő önkormányzatok) számára nyitott.
A tanácsadási napok célja:
• munkaerőpiaci és foglalkoztatási információk nyújtása és megismertetése ;
• foglalkoztatás-bővítés ösztönzése, lehetőségek feltárása;
• vállalkozások HR feladataival foglalkozó munkatársak közötti együttműködés kialakítása, illetve számukra tanácsadás nyújtása;
• a vállalati foglalkoztatási igények és álláskeresői igények összehangolása;
• az atipikus foglalkoztatási megoldások alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok megosztása;
• az aktuális munkajogi helyzetek átbeszélése;
• a közös szakképzési, képzési elvárások megfogalmazása.
A 2017-ben megrendezésre kerülő rendezvényeink a megyében kialakításra kerülő humánpolitikai fejlesztési célú partnerségi hálózat megalapozását állítja a középpontba, első lépésként a HR tevékenységeket ellátó munkatársak közötti partnerhálózat, HR klub működtetésének kialakítását tervezzük.
Az első tanácsadási napok során a munkáltatóknak bemutatjuk az őket érintő munkaerőpiaci és foglalkoztatási információkat, szolgáltatásokat, valamint a képzési, munkahelyteremtő, foglalkoztatást elősegítő és egyéb támogatási
TOP-5.1.1-15-BO1-2016-00001
Foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
lehetőségeket, a hátrányos helyzetűek foglalkozatási jellemzőit, sajátosságait, a munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítésének jó példáit, tapasztalatait.
Rendezvényeinken körbejárjuk az atipikus foglalkoztatási lehetőségeket, a rugalmas foglalkoztatás típusait, jelentőségét és szabályozásának kérdéskörét, valamint ezeken túlmenően lehetséget biztosítunk az aktuálisan felmerülő munkajogi kérdések, problémák megbeszélésére.
A tanácsadási napok résztvevői továbbá tájékoztatást kapnak a megyében működő foglakoztatási paktumokról és különböző, a munkavállalást segítő támogatások lehetőségeiről, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának sajátos megoldásaira.
A tanácsadási napok két részből állnak: a délelőtti 3 órás egymásra épülő előadásokat és műhelymunkát magába foglaló tematikus szekciót követően – egy rövid ebédszünetet közbeiktatva – szintén 3 óra áll majd rendelkezésre egyéni konzultációra, amelyre vonatkozó részvételi szándékukat a regisztrációkor előzetesen jelezni szükséges majd.
A tanácsadási napokon az alábbi szakértőkkel konzultálhatnak ingyenesen az egyéni tanácsadások során:
• Humánerőforrás fejlesztési tanácsadó
• Vállalkozásfejlesztési tanácsadó
• Munkajogi tanácsadó
• Képzési tanácsadó
A 2017-ben tervezett tanácsadási alkalmak várhatóan a következő időpontokban és helyszíneken kerülnek lebonyolításra:
1. tanácsadási alkalom
• 2017. október 31. Miskolc
• 2017. november 7. Ózd
• 2017. november 9. Sátoraljaújhely
• 2017. november 14. Miskolc
2. tanácsadási alkalom
• 2017. november 21. Miskolc
• 2017. november 23. Mezőkövesd
• 2017. november 28. Miskolc
• 2017. december 5. Miskolc
Az adott tanácsadási napot megelőzően két héttel kerülnek majd kiküldésre a meghívók, amelyek a regisztrációs linket is tartalmazni fogják. Addig is, amennyiben sikerült felkeltenünk érdeklődését, kérjük segítse munkánkat azzal, hogy előzetes részvételi szándékát és igényeit jelzi az alábbi adatlap kitöltésével.
Kérdéseikkel, javaslataikkal forduljanak hozzánk bizalommal a bazhumanpolitika@exante.hu címen.

Programajánló


   


További híreink

Közérdekű telefonszámok

  • Központi Segélyhívó: 112
  • Rendőrség: 107
    Sajószentpéteri járőr 20/ 215-4081
  • Mentők: 104
  • Tűzoltók: 105
  • Orvosi Ügyelet: (48) 345-108, 20/250-4937
ÖNK 2020i választás
Adatvédelmi tájékozattó
Szakkör