Tájékoztató az évközi őszi, téli, tavaszi szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

Tájékoztató

az évközi őszi, téli, tavaszi szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

                                                                                                                                           Tájékoztatom, hogy Sajószentpéter Városi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a gyermekétkeztetésről szóló 22/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 1. § d) pontja, továbbá a 3. §-a alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a 2021/2022. nevelési évben, tanévben az évköziőszi, téli, tavaszi – tanítási szünet időtartama alatti munkanapokon 

– 2021. október 23. – 2021. november 1. között (5 munkanapon)

– 2021. december 22. – 2022. január 2. között (7 munkanapon)

– 2022. április 14. – 2022. április 19. között (2 munkanapon)

a szülő/törvényes képviselő kérelmére ingyenesen – ebédjegy ellenében – napi egyszeri déli meleg főétkezést biztosít a sajószentpéteri állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező

  • hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az évközi tanítási szünet időtartama alatti ingyenes gyermekétkeztetésre a fenti feltételek teljesülése esetén is csak akkor van lehetőség, ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama az évközi tanítási szünet időtartamára esik. 

Az évközi szünidei gyermekétkeztetés a fent megjelölt időszakra formanyomtatványon (nyilatkozat) igényelhető az évközi szünet kezdete előtti időpontig. A nyilatkozatot gyermekenként külön – külön kell kitölteni!

A formanyomtatvány beszerezhető a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, valamint letölthető a www.sajoszentpeter.hu honlapról az önkormányzati portál/polgármesteri hivatal/nyomtatványok menüpont alatt. A kérelem (nyilatkozat) személyesen leadható az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.) vagy postai úton is eljuttatható a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalba (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.).

A kérelem teljesítéséről határozattal értesítjük a szülőt/törvényes képviselőt.

A szünidei gyermekétkeztetés ebédjegy ellenében, azok érvényességének időszakában vehető igénybe, melyet a határozattal együtt juttatunk el a jogosultak részére.

Felhívom a szülő/törvényes képviselő figyelmét, hogy a gyermek intézményi étkeztetésének egyidejű igénybevétele nem lehetséges, valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésének kötelezettségét vonja maga után.

Fenti tájékoztatóval kapcsolatos kérdésével a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához fordulhat ügyfélfogadási időben a 06-48/521-039 telefonszámon vagy személyesen a 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. szám alatti címen.

 

Sajószentpéter, 2021. szeptember 15.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina sk.

jegyző