Tájékoztató az őszi, téli és tavaszi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat tájékoztatja az érintetteket, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 21/C.§-a és az 1/2011.(I.24.) önkormányzati rendelet 3/B.§ (1) bek. és (2) bekezdés b) pontja és a 3/D.§ (1) bekezdés alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a 2017/2018. nevelési évben, tanévben az  őszi, téli és tavaszi (évközi) tanítási szünet időtartama alatti munkanapokon

 – 2017. október 30. – 2017. november 3. között –

– 2017. december 27. – 2018. január 2. között –

– 2018. március 29. – 2018. április 3. között –

a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére ingyenesen napi egyszeri déli meleg főétkezést biztosít a sajószentpéteri állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező

  • hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő gyermekek részére.

Az önkormányzat ezen kívül a rendelkezésére álló pénzügyi keret mértékéig a téli szünetben a tanítási szünet időtartamára eső munkaszüneti napokon a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére hideg élelmiszer csomagot biztosít a sajószentpéteri állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező

  • 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek,
  • óvodai nevelésben részesülő és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban résztvevő, hátrányos helyzetű gyermekek és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálni kell, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e. Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni.

Az évközi szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon (nyilatkozat) igényelhető. A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.  A nyilatkozatot gyermekenként külön – külön kell kitölteni.

A kérelmet (nyilatkozatot) a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni – postai úton – 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. szám alatti címre – vagy személyesen is leadható az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31- 33.) ügyfélfogadási időben. A kérelem nyomtatvány beszerezhető a nevelési, oktatási intézményekben, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán, valamint letölthető a www.sajoszentpeter.hu honlapról az önkormányzati portál/ polgármesteri hivatal/ nyomtatványok menüpont alatt.

A bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az évközi szünidei ingyenes gyermekétkeztetésre a fenti feltételek teljesülése esetén is csak akkor van lehetőség, ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama az évközi tanítási szünet időtartamára esik.

A kérelem teljesítéséről határozattal értesítjük a szülőt vagy más törvényes képviselőt.

A szünidei gyermekétkeztetés ebédjegy ellenében vehető igénybe. Az ebédjegyeket az őszi, téli, illetve tavaszi szünet kezdő napja előtt – a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának, valamint hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete fennállásának felülvizsgálatát követően – a  jogosultakhoz eljuttatjuk.

A szülő/ más törvényes képviselő az ebédjegyek érvényességének időszakában – munkanapokon – 11.30 és 13.00 óra közötti időben a Kristály étteremben (Sajószentpéter, Petőfi u. 2. szám alatt) az ebédjegyek ellenében veheti át az arra jogosult gyermeke napi egyszeri meleg ebédjét, illetve a hideg élelmiszercsomagot.

A gyermek részére biztosított étel elvitele a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára van biztosítva.

Felhívjuk továbbá a szülő/más törvényes képviselő figyelmét, hogy a gyermek intézményi étkeztetésének egyidejű igénybevétele nem lehetséges, valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésének kötelezettségét vonja maga után.

Fenti tájékoztatóval kapcsolatban kérdésével a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához fordulhat a 48/521-039 telefonszámon vagy személyesen Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. szám alatti címen.

Sajószentpéter, 2017. szeptember 07.

Dr. Guláné Bacsó Krisztina sk.
jegyző