TÁJÉKOZTATÓ fűtési (tűzifa, gáz) támogatásról

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is támogatást nyújtunk a szociálisan rászoruló sajószentpéteri lakosok részére a tüzelőanyag költségeinek viseléséhez.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet szerint települési támogatásként minden év október 1. napjától március 31. napjáig havi 6000,-Ft, mindösszesen 36.000,-Ft fűtési támogatás állapítható meg szilárd tüzelőanyag beszerzéséhez.
A gázfogyasztók számára is elérhető ugyanilyen összegben ez a támogatás, ami lakásfenntartási támogatásként egy év időtartamra, havi 3000,-Ft összegben állapítható meg.   

Mindkét támogatás természetbeni, ami azt jelenti, hogy a megállapított összeg folyósítása a szolgáltató (vállalkozó) felé történik. A támogatás összegét gáz esetében a szolgáltató írja jóvá a gázszámlában, tűzifa esetében pedig az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozónál lehet a tűzifát átvenni.

A támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57. 000,-Ft-ot) egyedülálló esetén a 250%-át (71.250,-Ft-ot) és az általa lakott lakás alapterülete-komfortfokozattól függetlenül – nem haladja meg a 100 m2-t, vagy személyenként a 25 m2-t, illetve a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális törvényben (1993.évi III.tv. 4.§ (1) bek. b) pont) meghatározott vagyona.

A települési támogatás megállapításához szükséges kérelem nyomtatvány beszerezhető a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.), vagy letölthető a sajoszentpeter.hu/ önkormányzat/ nyomtatványok weboldalról.  A kérelmet kitöltve postai úton vagy személyesen az Igazgatási Osztályon lehet benyújtani.

Sajószentpéter, 2019. szeptember 30.

Dr. Faragó Péter sk.
polgármester