Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése Sajószentpéteren

TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117

A projekt címe: Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése Sajószentpéteren

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 250.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2023.02.28.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00117

A projekt bemutatása

Az RT-PLAN Kft. RTP-4/2015 tervszámon Sajószentpéter Városi Önkormányzat megbízásából elkészítette a város csapadékvíz elvezetésének tanulmánytervét. A tanulmányterv 27 öblözetre osztotta a város területét. Ezek közül a belvízzel legjobban veszélyeztetettek a XIV., XV., XVI. és XVII. számú öblözetek, ezért elkészült az erre a területre – az úgynevezett Déli városrészre – vonatkozó csapadékvíz elvezetés engedélyezési terve. Időközben a XIV., XV., XVI. öblözeteken belül –Vörösmarty, Baross Gábor, Kinizsi, Rózsa, Pécsi Sándor és Kandó Kálmán utcák által határolt terület – megvalósult a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése.
Jelen projekt keretében az eddigi fejlesztéshez kapcsolódva a XVII. öblözet Pécsi Sándor, Bethlen Gábor, Vörösmarty, Tárna, Bányász és Tompa Mihály utcák által lehatárolt terület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése valósul meg, így csökkentve a víz által veszélyeztetett területet.
A csatornaszelvények és a csatornák magassági elrendezése úgy került megtervezésre, hogy a csatornák alkalmasak legyenek a vízgyűjtő területről érkező csapadékvizek gravitációs befogadására és elvezetésére.
A beruházás megvalósításával 4.706 méter bel- és csapadékvízvédelmi létesítmény épül.
Az önkormányzat törekszik a csapadékvíz helyben tartására, arra, hogy minél kevesebb víz kerüljön elvezetésre a befogadókba. A jelenlegi földárkok mentén a tervezési területen számos fa található, valamint az árokszél és padka, árokszél és kerítés közötti területek általában be vannak füvesítve.
Az önkormányzat további 50 db fa ültetését, valamint a burkolt árok burkolatlan rézsűjének füvesítését tervezi elősegítve ezzel a párologtatást, szikkasztást.

A vizek helyben tartását és a területi beszivárgást elősegítendő a nyílt vízárkok bekötési pontjai előtt 5 méter hosszan gyephézagos burkolóelemből kirakott szikkasztó szakaszok készülnek összesen 80 méter hosszban, 92 m2 felülettel, valamint a tervezett kiselemes mederburkoló elemek száraz illesztései között elszivárgó víz is hozzájárul a kedvezőbb hidrológiai viszonyok megteremtéséhez.

© Sajószentpéter 2022 - Minden jog fenntartva!

Build your own web page with Mobirise