Iparterület kialakítása Sajószentpéteren

TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023

A projekt címe: Iparterület kialakítása Sajószentpéteren

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 400.000.000, -Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2022. 12. 31.

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00023

A projekt bemutatása

Sajószentpéter Városi Önkormányzat a Sajószentpéter 0166/74, 0166/75, 0166/90, 0166/91 hrsz. alatti, összesen 6,3 hektáros külterületi ingatlan területén iparterület kialakítására támogatási kérelmet nyújtott be, melyet az irányító hatóság támogatásban részesített. A projekt célja a foglalkoztatás növelése az üzleti környezet és a működési feltételek kedvezőbbé tétele révén. Az iparterületek telekhatáron belüli alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat kiépítése, közlekedőfelület kialakítása), valamint az iparterületek elérhetőségét megteremtő útcsatlakozás kiépítése a 27-es főúthoz. A terület körbekerítésre kerül. A 27. számú főútról tervezett útcsatlakozás megépítése biztosítja a terület közúti megközelíthetőségét. A gerincút mellett várakozóhelyek létesülnek, valamint kiépítésre kerül egy zúzottköves kamionparkoló is.. Itt történik a várakozás, amíg a portán az ipari területre történő behajtás jóváhagyása megtörténik. A gerincút végén sorompó épül, ami a beközlekedést szabályozza. A tervezett portaépület mellett elhelyezésre kerül egy szaniterkonténer is. Az ipari terület közmű ellátása is kiépül. Az ivóvíz gerincvezeték és a gázvezeték a főút túloldalán található, melyekről a terület közmű ellátását biztosítjuk. A telken belüli vízigények a bekötő vezetékről biztosíthatóak, de az oltóvíz igény kiszolgálása érdekében egy központi tűzivíz tározó épül. A közelben nem található szennyvíz csatornahálózat, ezért az ingatlanon belül kiépítendő szennyvíz csatorna befogadója a területen elhelyezett létesítmény. A területen belüli gerincútnál a csapadékvíz elvezetését víznyelőkkel, csatornával és útárkokkal kerül megoldásra, melyek befogadója a területen belül tervezett földárok. Az ipari terület energia igényének biztosítása érdekében, az ingatlanon belül egy trafó állomás telepítése is szükséges, mely földkábellel kerül megtáplálásra. A tervezett gerincúttal párhuzamosan kerül kiépítésre az energiaellátó hálózat. A közvilágítási oszlopok 30-35 m-ként kerülnek elhelyezésre, és megfelelő szinten biztosítják az útterület megvilágítását. A tervezett gerincúttal párhuzamosan kerül kiépítésre a hírközlési hálózat, mely a főút menti gerincvezetékről ágazik le. Védőcsövek elhelyezése is szükséges a további hálózat bővítés biztosítása érdekében. Az ipari terület biztonságtechnikai védelme érdekében kamerarendszer telepítése történik. A projekt keretein szerepet kap a megújuló energiaformák alkalmazása. A portaépület fűtését és melegvíz igényét hőszivattyús rendszer biztosítja. A beruházás zöldmezős beruházásként valósul meg.

© Sajószentpéter 2022 - Minden jog fenntartva!

This web page was built with Mobirise